5-хвилинне знайомство в Алчевськ Україна

Через Війну на сході України станом на весну р. припинив свою діяльність. У грудні р. запущено доменну піч №5. Відтоді підприємство почало.
Table of contents

Алданов Марк уроджений Марк Олександрович Ландау; — — письменник, публіцист, літературознавець, філософ та хімік, автор історичних очерків. Народився у Києві у родині цукрозаводчика Олександра Ландау. Закінчив Київський університет Св. Володимира два факультети — фізико-математичний та юридичний , згодом багато навчався та працював у Західній Європі. Перемогу Жовтневого більшовицького заколоту в Росії М.

Після революції емігрував до Франції, потім до США. З року М. Алданов стає відомим в еміграції письменником — автором талановитих романів та повістей, що були перекладені на 24 мови світу. На початку ІІ-ї Світової війни М. Українська тематика відобразилась в багатьох творах М. Александров Анатолій Петрович — — радянський фізик, фахівець з атомної фізики й енергетики.

Народився у м. Навчався в 1-му Київському реальному училищі. Від  року навчався у фізико-хімічному гуртку середніх шкіл м. Разом з іншими членами гуртка організував при ньому електротехнічну групу. Після закінчення школи вступив до Київського університету. Працював у Київському рентгеновському медичному інституті в рентгено-фізичному відділі. У  році розпочав наукову працю. У х роках на основі експериментальних досліджень механічних і електричних властивостей високополімерних сполук створив теорію релаксації в полімерах, яка тепер загальновизнана.

У роки Другої світової війни Александров керував працями по захисту кораблів від магнітних мін і торпед, разом з Ігорем Курчатовим і Володимиром Тучкевичем винайшов метод протимінного захисту, завдяки чому під час війни жодний корабель, споряджений цією захисною системою, не загинув від магнітних мін. В Александров почав працювати над створенням атомної зброї. Альошин Павло Федотович — — український та радянський архітектор та педагог, дійсний член Академії архітектури УРСР — , почесний член Академії будівництва та архітектури УРСР з  , доктор архітектури з  Автор більш ніж десяти архітектурних шедеврів, в основному в стилі російської та радянської класичної архітектурної школи,модерну та конструктивізму.

У  році отримав середню освіту. Деякий час навчався в художній школі Миколи Мурашка. У  році закінчив у Петербурзі Інститут громадянських інженерів з відзнакою за найкращий архітектурний проект, нагородою за найкращий звіт та званням громадянського інженера. У  році закінчив в Петрограді Академію мистецтв із званням митця-архітектора, навчався в майстернях Ієроніма Кітнера і Леонтія Бенуа.

З метою вивчення архітектури та подальшого вдосконалення у , , , та  роках відвідував Германію, Францію, Велику Британію, Австро-Угорщину, Швейцарію, Туреччину, Грецію, Італію та Норвегію. Викладав у Київському архітектурному інституті, в подальшому Київському художньому інституті — рр.

Один із засновників та професорів архітектурного та художнього інститутів в Києві.

Ему казалось, что за основание надо взять стиль исторических памятников Киева. Труднее всего стилизовать жилые многоэтажные дома. Но это возможно. В своем общем ансамбле Киев должен быть белостенным с золотом. Чуточку золота в узорах, хорошо выработанных историей, узорах, положенных на простые гладкие белые стены. На этом фоне киевские темнолистные тополи будут упоительны.

Антонович Володимир Боніфатійович — — український історик, археолог, етнограф, археограф, член-кореспондент Російської АН з ; професор Київського університету з ; співорганізатор Київської Громади, член Київського товариства старожитностей і мистецтв. Його лекції з історії Галицької Русі, Великого князівства Литовського, українського козацтва, джерелознавства та допоміжних дисциплін, разом з апробованими в університеті історичними семінарами, сприяли широкому залученню на ниву дослідницької роботи молодих істориків. Метричний запис про шлюб. Метричний запис про смерть. Багалій Дмитро Іванович — — український історик, філософ та громадський діяч.

Ректор Імператорського Харківського університету — У — роках — голова Харківської міської думи, міський голова Харкова.

У  році — член комітету для заснування Української Академії Наук і з  року — голова її історично-філологічного відділу, а згодом член Президії ВУАН. Розгорнув широку діяльність у справі організації наукової роботи, створення академічної бібліотеки. У  році Д. Багалій став першим директором новоутвореного Науково-дослідного інституту Тараса Шевченка, відкриття якого стало ще одним кроком, спрямованим на посилення наукового потенціалу столичного українознавства.

У  році Дмитро Багалій обраний головою першого історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук. Також на сайті можна ознайомитись з виставкою документів до річчя від дня народження Дмитра Івановича Багалія.

Алчевський металургійний комбінат

Бенардос Микола Миколайович — — український винахідник грецького походження, автор ідеї дугового зварювання. Займає одне з перших місць серед винахідників світу, зробив близько винаходів у різних галузях техніки. Народився в селі Бенардосівці Єлизаветградського повіту Херсонської губернії тепер село Мостове Миколаївської області.

У  роках навчався на медичному факультеті Київського університету, у — — у Петровській землеробській і лісовій академії у Москві нині Тімірязєвська сільсько-господарська академія. Наприкінці х років зробив винаходи у галузі електротехніки: створив акумулятори, баластні реостати, комутатори струму великої сили.

Доступність посилання

У винайшов спосіб дугового зварювання, який застосував при монтуванні Міжнародної електричної виставки в Парижі й електростанції в Барселоні. Цей винахід приніс йому світову славу. Бенардосу належить також багато винаходів в інших галузях техніки, зокрема у залізничному й водному транспорті, енергетиці, військовій справі, сільському господарстві, акумуляторобудуванні, побутовій техніці. Частина його ідей випередила свій час: гребний гвинт із поворотними лопатями, електростанція на р.

Нева в С. У  році вчена рада Петербурзького електротехнічного інституту присвоїла Бенардосу почесне звання інженера-електрика. У  році Російське технічне товариство нагородило Миколу Бенардоса медаллю. Похований біля Воскресенської церкви на церковно-парафіяльному цвинтарі в історичному центрі міста. Булгаков Михайло Афанасійович — — російський письменник, драматург, лібретист, лікар. Випускник Київського університету За освітою лікар.


 • ?
 • Історія багатійки Алчевської та її українського Донбасу в Російській імперії?
 • швидкісні знайомства огляди поблизу Брянка Україна!
 • Погода в Алчевську?

Учасник Першої світової війни — і Громадянської війни у Росії — З жив у Москві. Працював у Владикавказькому академічному театрі, Московському художньому академічному театрі, Театрі робочої молоді та Большому театрі.


 1. НА ЦЮ Ж ТЕМУ?
 2. До біографій визначних діячів!
 3. знайомства онлайн знайомств поблизу Вільногірськ Україна!
 4. найкраща послуга знайомств в Костопіль Україна.
 5. Також на сайті можна ознайомитись з виставкою документів до річчя від дня народження Михайла Афанасійовича Булгакова. Прізвище композитора Ведель — вірогідно, скорочена форма від Ведельський.

  Історія багатійки Алчевської та її українського Донбасу в Російській імперії

  Ведель навчався в Києво-Могилянській академії до , пройшов курс до класу філософії включно, де здобув ґрунтовну гуманітарну й музичну освіту. У Києво-Могилянській академії Ведель почав компонувати свої перші музичні твори, диригував студентським хором та оркестром, виступав як соліст і скрипаль.

  Миславським з малолітніми співаками до Москви, де керував капелами генерал-губернатора Москви. Ці капели за мистецьким рівнем і значенням посідали в імперії визначне місце слідом за Придворною імператорською капелою. З кінця  Ведель повернувся в Україну. Деякий час знову керував хором Києво-Могилянської академії.

  За  він написав 6 концертів, можливо, ще й низку інших композицій, які не ввійшли до відомого автографа. У березні  Артемій Ведель переїхав до Харкова, де організував новий намісницький хор і оркестр, викладав спів і музику в Казенному училищі при Харківському колегіумі.

  Навігаційне меню

  Продовжував композитор і творчу працю. Після відставки з військової служби у  р. Ведель перейшов працювати у цивільне відомство губернатора новоствореної Слобідсько-Української губернії, керував губернською капелою, був капельмейстером вокального класу у Казенному училищі при Харківському колегіумі. Наприкінці літа  Ведель виїхав до Києва. Жив у батьківському домі на Подолі, працював над новими творами.